Fragmenty koncertu zarejestrowane podczas festiwalu w Wyrzysku

Koncert zespołu Janboys z Chodzieży na festiwalu piosenki włoskiej w Wyrzysku 2011, solistka Tamara Paszkowska.